Konferenční technika, ozvučení, osvětlení, tlumočení, stream videa

Interakce

Interaktivní systém Slido

Mentimeter

Hlasovací zařízení

Nezbytnou součástí celé řady konferencí, kongresů či zasedání je také špičkové hlasovací zařízení, které může sloužit nejen pro samotné hlasování, ale také k ověření znalostí všech účastníků, interaktivním vstupům do jednání, marketingovým průzkumům atd.

K interakcím mezi jednotlivci používáme systém Mentimeter nebo SLIDO

Turning Point

Také používáme bezdrátový hlasovací systém TurningPoint, který je kompatibilní s programem Microsoft Power Point.

Bezdrátové hlasovací zařízení je poskytováno včetně softwarových služeb spojených s tvorbou okamžité prezentace výsledků hlasování.

Jaké výhody přináší hlasovací zařízení :

  • Umožňuje interakci kdykoliv během jednání
  • Usnadňuje administrativu spojenou s průběhem jednání
  • Poskytuje přesnou evidenci hlasování a ukládá jeho historii
  • Zobrazuje průběh hlasování a sestavuje přehledný report výsledků
  • Eliminuje možnost zpochybnění hlasování
  • Zjednodušuje instalaci díky bezdrátové technologii
  • Nabízí možnost řízení diskuze